Deze website is verplaatst en maakt nu onderdeel uit van de 
            globale Pasar website.
   Nieuwe link is nu http://www.pasar.be/pasaractief/pasar-actief.asp 
                     Partners en sponsors